Kontrole Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Kraków Robert Rudnicki - 25-10-2019

Kontrole Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Stryszków i Bukowo to gminy, które będą musiały zapłacić bardzo wysokie kary finansowe za brak odpowiedniej walki ze smogiem. Być może w niedalekiej przyszłości dołączy też do nich Kalwaria Zebrzydowska. W tej gminie wyniki kontroli zostaną ujawnione już w najbliższym czasie. Zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie o ochronie środowiska kary finansowe za brak walki ze smogiem mogą wynosić nawet pół miliona złotych. Najbardziej niestety ucierpią na tym mieszkańcy tych gmin.

Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

W co drugiej małopolskiej gminie ujawniono nieprawidłowości związanych z nienależytym wykonywaniem obowiązków nałożonych przez Program Ochrony Środowiska za lata 2013- 2015. Nie zostały zrealizowane przede wszystkim takie zadania jak: wymiany starych pieców na te nowoczesne, oraz termomodernizacja budynków. Mieszkańcom nie udzielono należytych dotacji potrzebnych do realizacji tych inwestycji. Nie zostali oni również skutecznie do tego namówieni. W pierwszej kolejności Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził kontrole w następujących gminach: Stryszów, Bukowno, Wieliczka, Maków Podhalański, Zawoję i Zembrzyce.

Wyniki kontroli

Niestety we wszystkich z wyżej wymienionych gmin wykryto nieprawidłowości i zakwalifikowano je do ukarania. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska poinformował miedzy innymi o tym, że w gminie Bukowno zamiast 160 sztuk pieców wymienionych zostało zaledwie 41 sztuk, a także w nieodpowiedni sposób zadbano tam o ocieplenie budynków. Władze gminy Bukowno wystosowały w tej sprawie odpowiednie pismo, w którym odpierają postawione zarzuty, tłumacząc się dużą aktywnością gminy na rzecz ochrony środowiska. Natomiast wójt gminy Stryszowa sprawę nałożonych kar skomentował w ten sposób, że władze w gminie sprawuje dopiero od roku i że w przyszłości dołoży wszelkich starań by sytuacja uległa poprawie. Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wyjaśnia natomiast, że ich działania wynikają z troski o środowisko i że gminy, które nie przestrzegają przepisów powinny być w jakiś sposób napiętnowane, ale nałożone kary nie będą na pewno tymi maksymalnymi. Od roku 2017 aktualnie łączna suma nałożonych kar wyniosła 750 tys. Zł. Smog to więc bardzo poważny problem w mieście Kraków. smog Kraków

Kontrole Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska