Jak uzyskać Kartę Krakowską?
Kraków Marysia Szczepańska - 26-02-2021

Jak uzyskać Kartę Krakowską?

Posiadanie Karty Krakowskiej wiąże się z posiadaniem konkretnych przywilejów. Warto zatem dowiedzieć się, jakie warunki muszą zostać spełnione, by móc ją otrzymać. Istnieje kilka przesłanek, które uzasadniają możliwość korzystania z niej.

Jak uzyskać Kartę Krakowską?

Warunki otrzymania Karty Krakowskiej

Chcąc otrzymać Kartę Krakowską wymagane jest spełnienie co najmniej jednej z dwóch przesłanek. Pierwsza to stały lub tymczasowy meldunek na terenie miasta, drugi konieczność rozliczania podatków dochodowych w jednym z urzędów skarbowych działających na terenie Krakowa. Jeżeli chociaż jeden z warunków jest spełniony, z Karty Krakowskiej mogą korzystać dzieci tych osób. Muszą mieć jednak mniej niż 18 lat. Wydanie Karty Krakowskiej musi być poprzedzone złożeniem stosownego wniosku w wyznaczonych do tego celu punktach. Wśród załączników musi znaleźć się aktualne zdjęcie wnioskodawcy z jego imieniem i nazwiskiem. Istnieje również możliwość złożenia wniosku online, wówczas fotografia może być zastąpiona plikiem graficznym. Jeśli dokumentem uzasadniającym złożenie wniosku jest PIT należy okazać się jednym z dokumentów potwierdzających autentyczność zeznań podatkowych.

Jak odebrać gotową Kartę Krakowską?

Gotowy dokument można odebrać w miejscu, w którym złożono wniosek w tradycyjnej formie lub w Punktach Sprzedaży Biletów – jeśli był to wniosek elektroniczny. Karta Krakowska czeka w konkretnym miejscu na odbiór w terminie 30 dni od momentu wysłania powiadomienia. Po tym czasie nieodebrany dokument trafia do innego punktu wskazanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA. Posiadacz dokumentu otrzymuje zniżki na przejazdy komunikacją miejską oraz aglomeracyjną, ale nie tylko. W grę wchodzą również oferty innych partnerów komercyjnych z dziedziny kultury, sportu, oświaty, czy gastronomii i służby zdrowia. Jest to element polityki promocyjnej i społecznej, który spotkał się z aprobatą mieszkańców. Karta Krakowska jest ważna przez 1 rok od momentu akceptacji wniosku. Oczywiście można później przedłużyć jej obowiązywanie, co w większości przypadków jest praktykowane.