Historia Krakowa w kontekście dziedzictwa kulturowego
Kraków Maria Szczepańska - 07-12-2021

Historia Krakowa w kontekście dziedzictwa kulturowego

Biorąc pod uwagę specjalistyczne wykopaliska archeologiczne można stwierdzić, że na pierwsi osiedleńcy na wzgórzu krakowskim pojawili się już w epoce kamienia łupanego. Przyjmuje się, że same kopce Krakusa i Wandy istnieją od VII wieku. W pierwszych wzmiankach Ibrahim ibn Jakub wspomina o grodzie, który z każdej strony otoczony jest lasami, ponadto jest usytuowany centralnie na skrzyżowaniu głównych szlaków handlowych. Wśród dawnych wydarzeń wskazuje się jeszcze dwie istotne daty – czas między latami 876, a 879 oraz rok 955. Pierwszy przedział dotyczy zajęcia terenów małopolskich przez wielkomorawskiego księcia. Natomiast druga data to wprowadzenie czeskich rządów za sprawą Bolesława Okrutnego. Nieco trudniej natomiast ustalić, za rządów którego władcy przyłączono Kraków do powstającego państwa polskiego.

Historia Krakowa w kontekście dziedzictwa kulturowego

Czasy średniowieczne w Krakowie

Na wiek X i XI przypada powstanie pierwszych murowanych budynków w postaciach zamku i romańskiego kościoła. Od 1000 roku w mieście zostało utworzone biskupstwo, a 150 lat później swoją działalność rozpoczęła szkoła katedralna, którą uznawano za najlepszą polską uczelnię zanim powstał uniwersytet. Portal Krakow Culture wskazuje na oczywiste powiązanie każdego z wydarzeń historycznych z szeroko rozumianym dziedzictwem kulturowym. Każde z nich miało wpływ na współczesny wygląd miasta i to, w jaki sposób jest postrzegane na arenie międzynarodowej. Skarbiec katedralny był miejscem idealnym do przechowywania ówczesnych insygniów władzy, czyli korony i berła władcy – Bolesława Śmiałego. Za dziedzictwo kulturowe uznawano również wiele dzieł literackich, na przykład te napisane przez Terencjusza, Owidiusza i Salustiusza. W 1142 roku miała miejsce konsekracja drugiej katedry wawelskiej, w której złożono ciało Świętego Stanisława oraz relikwie Świętego Floriana.

Okres największego rozwoju Krakowa

W intensywnym rozwoju i rozbudowie Krakowa nic nie mogło przeszkodzić, nawet rozbicie dzielnicowe w XII wieku nie miało negatywnego wpływu. W roku 1138 miało miejsce bardzo ważne wydarzenie – ustanowienie Krakowa siedzibą senioratu i w pewnym sensie stolicą Polski. Krakow Culture wskazuje jeszcze co najmniej kilka niezwykle istotnych wydarzeń w Krakowie, kolejne miało miejsce w 1257 roku. Miała wówczas miejsce lokacja Krakowa na prawie magdeburskim, w wyniku której wyznaczono najnowszy układ urbanistyczny miasta. Głównym założeniem było centralne zlokalizowanie rynku i ulice tworzące układ podobny do szachownicy. XIII wiek był czasem stworzenia dodatkowych systemów umocnień w postaciach murów obronnych, baszt strzelniczych i bardziej ufortyfikowanych bram wjazdowych do miasta. 20 stycznia 1320 roku miała miejsce pierwsza koronacja – tron objęli wtedy Władysław Łokietek i jego żona Jadwiga. Przez kolejnych pięć wieków, w mieście odbyło się w sumie aż 35 koronacji, katedra pełniła również funkcję królewskiej nekropolii. Najbardziej korzystne dla miasta były rządy Kazimierza Wielkiego, podczas jego panowania nastąpił ogromny rozwój Krakowa pod wieloma względami.