Aż 10 tysięcy miejsc w przedszkolach na okres wakacyjny w Krakowie
Nauka i Edukacja Maria Rydwan - 03-07-2020

Aż 10 tysięcy miejsc w przedszkolach na okres wakacyjny w Krakowie

Prezydent Miasta Kraków, Jacek Majchrowski wydał list do rodziców, zapewniając, że miasto jest gotowe zapewnić 10 tysięcy miejsc w przedszkolach samorządowych na czas wakacji. Prezydent zapewnia, że opieka ta sprawowana jest zgodnie z rygorystycznymi obostrzeniami sanitarnymi.

Funkcjonowanie przedszkoli w okresie wakacyjnym

W okresie lipiec-sierpień dla dzieci zostało przygotowanych 10 tysięcy miejsc w przedszkolach samorządowych w Krakowie. Oferta ta także jest wspierana przez młodzieżowe domy kultury. Harmonogram miejsc został opracowany, biorąc pod uwagę zgłoszenia rodziców dzieci, którzy będą uczestniczyli w zajęciach w okresie letnim oraz potrzeby remontowe przedszkoli.

Rodzice na przełomie maja i czerwca zgłosili około 7 tysięcy dzieci do uczęszczania na zajęcia w okresie wakacyjnym. Prezydent jest świadomy, że w Krakowie mogą wystąpić rejony, w których zainteresowanie przedszkolem w okresie letnim będzie większe, aniżeli możliwości przedszkoli, działających z zgodnie z zasadami rygorystycznego reżimu sanitarnego.

Aż 10 tysięcy miejsc w przedszkolach na okres wakacyjny w Krakowie

Prace remontowe w przedszkolach

Jak wspomniano na opracowanie harmonogramu pracy przedszkoli w miesiącach lipiec i sierpień miały także wpływ zaplanowane prace remontowe w przedszkolach, nad którymi nadzór przyjęło Miejskie Centrum Obsługi Oświaty. Większość prac remontowych nie może odbywać się przy udziale dzieci, więc stąd decyzja o przerwie w działalności przedszkoli w okresie letnim. Prezydent informuje, że prace, które nie były konieczne zostały wstrzymane, by zwiększyć ilość dostępnych miejsc dla dzieci. W placówkach, w których remont był naglący przerwa od zajęć opiekuńczych musiała zostać ogłoszona, by móc przeprowadzić te prace remontowe.

Warunki dyktowane stanem epidemii

Każde przedszkole ze względu na panującą epidemię było zmuszone do wdrożenia odpowiednich procedur, służących do ograniczenia ryzyka zakażenia się koronawirusem. Ich działania były oparte na zaleceniach, wydanych przez Główny Inspektorat Sanitarny z dnia 4 czerwca 2020 roku, mówiące o tym, że w jednym oddziale przedszkolnym może przebywać 16 dzieci, a za zgodą organu prowadzącego 18.