Coach studia podyplomowe – czym się charakteryzują?
Nauka i Edukacja Robert Bobeł - 03-07-2020

Coach studia podyplomowe – czym się charakteryzują?

Ucząc się na kierunku coach studia podyplomowe, studenci pozyskują kompetencje, które są kluczowe podczas wykonywania pracy coacha zarówno podczas współpracy z jednostkowym klientem, całą grupą czy nawet organizacją. Kształcenie na tym kierunku opiera się na standardach, które zostały ustalone i zaakceptowane przez International Coach Federation.

Jakie są cele studiów podyplomowych na kierunku Coach?

coach studia podyplomowe - cele na tym kierunku można pogrupować na 4 obszary. Pierwszy zajmuje się rozwojem warsztatu pracy coacha, czyli metodami i narzędziami pracy coacha, umiejętnościami dobrej komunikacji interpersonalnej oraz wykorzystywaniem tej wiedzy w praktyce. Drugi obszar zajmuje się coachingiem w organizacji. Tutaj uwagę skupia się na opracowywaniu i wdrażaniu projektów coachingowych, jakie mają miejsce w organizacji oraz na właściwej współpracy z organizacją. Trzeci nurt obejmuje zasady pracy z grupą, czyli nabywa wiedzę dotyczącą coachingu zespołowego. Ostatni aspekt porusza tematykę coacha na rynku pracy, jak prawidłowo rozwijać jego karierę i jak tworzyć biznes w tej dziedzinie.

Coach studia podyplomowe – czym się charakteryzują?

Jak wygląda program studiów?

Program jest tak opracowany, by służył przygotowaniu do pracy coacha. Stąd nacisk na zajęcia ćwiczebne, gdzie studenci mają możliwość pracować z odpowiednimi narzędziami, przyglądać się sesjom coachingowym, a następnie je prowadzić indywidualnie czy z zespołem. Kształcenie coacha oparte jest na standardach, wypracowanych przez International Coach Federation. W nich kryje się znajomość etyki zawodu, posiadanie kluczowych kompetencji przez coacha, sposób zawierania kontraktu coachingowego, tworzenie relacji coachingowej, skuteczne komunikowanie się oraz praca coacha z pojedynczym klientem, zespołem oraz organizacją. Po opanowaniu tych umiejętności coachowie mają do wyboru dwie ścieżki zawodowe. Pierwsza ma miejsce w środowisku biznesowym, a druga w life coachingu.

Studia są wykładane przez doświadczonych coachów, którzy posiadają swoją akredytację w ICF. Ponadto, studenci mają okazję praktykować coaching w zespołach 3 osobowych. Każdy student po zakończonej sesji otrzymuje odpowiedź zwrotną po odbytej sesji coachingowej od doświadczonego coacha. Dzięki temu studenci dokładnie wiedzą, w którym kierunku podążać, co poprawić, a co praktykować. To bardzo przydatne podczas uczenia się tego zawodu.

Czym będzie się charakteryzował absolwent tego kierunku?

Po zakończeniu studiów na kierunku Coach absolwent będzie potrafił zdefiniować coaching i podać jakie są specyficzne pytania coachingowe oraz cechy typowe dla celu coachingowego, a także jakie są zasady komunikacji coachingowej. Ponadto, będzie posiadał wiedzę jak budować relację z klientem, z czego składa się sesja coachingowa, jakie są podstawowe elementy procesu coachingowego oraz jakie narzędzia są wykorzystywane w pracy coacha. Po zakończeniu studiów, nowo wykształcony coach będzie potrafił zakontraktować coaching z klientem indywidualnym, z całym zespołem oraz organizacją i prowadzić sesję coachingową zgodnie z modelem t-grow.