Biznesowe instytucje w Krakowie
Biznes Alicja Motyka - 10-12-2019

Biznesowe instytucje w Krakowie

W dawnej stolicy Polski działa duża liczba stowarzyszeń, agencji, fundacji oraz izb gospodarczych, które zaliczane są do grona instytucji otoczenia biznesu. Są one skierowane do firm, które rozpoczynają swoją drogę z prowadzeniem własnej działalności.

Obowiązki instytucji otoczenia biznesu

Do ich obowiązków należy wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w swoim środowisku lokalnym poprzez projektowanie programów i ich realizowanie, zapewnianie nowoczesnych technologii i innych form zarządzania oraz służą doradztwem ekonomiczno-prawnym. W ich działalności znajduje się także pomoc lokalowa oraz finansowa, a także inicjowanie wielu szkoleń, konferencji i sympozjów.

Biznesowe instytucje w Krakowie

Przykłady Krakowskich Instytucji

Do grona instytucji otoczenia biznesu z okolic Krakowa należy Agencja Rozwoju Gospodarczego Kraków-Wschód Sp. Z o.o. Prowadzi ona pomoc w dzierżawie i wynajmie nieruchomości własnych pod lokalizacje przeznaczone dla firm. Wspiera w najmie i dzierżawie oraz pomaga opracować biznesplan dla nowopowstałych firm. Zajmuje się projektem „Park Technologiczny w Obszarze Kraków-Wschód”. Inną agencją jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oddział Krakowski. Wspiera finansowo ona rolników z regionu, przyznaje płatności oraz renty strukturalne, a także dofinansowuje do oprocentowania kredytów. Centrum Doradztwa Rolniczego zajmuje się organizacją szkoleń, pokazów, seminariów i konferencji, mających na celu rozwój rolnictwa, pomaga turystyce wiejskiej oraz promuje produkty regionalne. Przykładami takich instytucji są Enterprise Europe Network przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, Federacja Konsumentów Klub Krakowski, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Fundacja – Progress and Business, Fundacja Promocji Gospodarczej Regionu Krakowskiego, Instytut Rozwoju Miast, Małopolska Agencja Energii i Środowiska Sp. Z o.o., Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, Netherlands Business Support Office – Kraków, Sekwencja Sp. z o.o., Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Nowej Huty oraz  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.