Niebezpieczeństwa w świecie biznesu
Biznes Dawid Mrowiec - 26-11-2019

Niebezpieczeństwa w świecie biznesu

Praca w tym obszarze nie jest tak kolorowa jak może się wydawać. Każda firma robi, co może by przybliżać się krok po kroku do realizacji zamierzonych celów przez zarządzających, czy starają się jak mogą, by pozyskać nowego klienta. Pracownicy żyją w ciągłym pędzie, nie mając czasu na odpoczynek, skupieni na wykonywaniu kolejnych zadań po to, by pozyskać upragnione wynagrodzenie.

Nieco szerzej o świecie biznesu

Praca w biznesie nie należy do najłatwiejszych, czy to będąc na pozycji właściciela czy pracownika. Oprócz tych dobrych obrazów tego świata kryje on w sobie wiele ciemnych zakątków, w których główną rolę odgrywają problemy i sprawy do rozwiązania. Wielu niebezpieczeństw nie widać gołym okiem, z powodu braku świadomości, a niektóre są realnie niezauważane. Biorąc udział w tym biznesie warto posiadać pełny obraz, na który składają się konkretne dane, statystki oraz przeżycia ludzi. Świadomość ta będzie pomocna w realizacji swoich zamierzeń, progresie przedsiębiorstwa oraz w trakcie kreowania drogi zawodowej.

Niebezpieczeństwa w świecie biznesu

Potencjalne zagrożenia

Ich zobrazowanie można ukazać z dwóch perspektyw: z perspektywy organizacji oraz z perspektywy osoby, działającej w tym świecie. Zagrożeniami ze strony organizacji są klęski żywiołowe np. pożary, cyberataki i cyberprzestępczość, utrata ważnych danych i naruszenie tajemnicy firmy, naruszenia danych osobowych i ich konsekwencja, wynikająca z RODO, szpiegostwo przemysłowe, ataki socjotechniczne, przekupstwo i korupcja, nieuczciwi kontrahenci, terroryzm, podróbki i fałszerstwa, nadmierny stres i wypalenie zawodowe pracowników, nieprawidłowe stosunki międzyludzkie, agresywne poczynania konkurentów, przestępczość gospodarcza, błędy strategiczne i nieprawidłowe decyzje, nielojalność i anomia pracownicza, niebezpieczeństwa, wynikające z rekrutacji i dezrekrutacji, oszustwa, sytuacje kryzysowe i naruszenia permanentnego działania, naruszenia firmowego mienia, fałszowanie dokumentów, compliance i nadużycia przedsiębiorstwa. Do zagrożeń, występujących z perspektywy osoby zalicza się niebezpieczeństwa fizyczne, stres, wypalenie zawodowe, trudni ludzie i sytuacje, asymetria wiadomości, niebezpieczeństwa drogowe, niebezpieczeństwa w trakcie negocjacji, zagrożenia w sieci, manipulacje, kłamstwa i oszustwa, obciążenia psychiczne i nadmierne wymagania.