Prawo reklamy w biznesie
Biznes Marysia Szczepańska - 08-10-2019

Prawo reklamy w biznesie

Wśród różnego rodzaju przepisów prawnych, które należy przestrzegać prowadząc biznes na uwagę zasługują na pewno przepisy dotyczące prawa reklamy.  Odpowiednia reklama jest bardzo ważna w prowadzeniu działalności gospodarczej.  To dzięki niej firma może osiągać właściwe zyski.

Reklama w Krakowie

 W Krakowie funkcjonuje bardzo wiele różnych firm, często działających na zbliżonym terenie w tych samych lub bardzo podobnych branżach. By sprzedawać odpowiednie ilości produktów lub by świadczyć zadowalającą liczbę usług przedsiębiorstwa muszą wyróżniać się interesującą reklamą. Powinna ona przyciągnąć uwagę klientów oraz zatrzymywać ich na dłużej. Będąc w Krakowie możemy zobaczyć wiele różnego rodzaju neonów świetlnych, bilbordów czy też nośników reklamowych, które montowane są na kioskach czy przystankach autobusowych. W dzisiejszych czasach coraz większego znaczenia nabiera także reklama w Internecie. Dlatego duża część krakowskich firm posiada swoje strony internetowe. Prowadząc biznes należ jedna pamiętać by reklama naszej firmy była zawsze legalna i zgodna z przepisami prawa.

Jakie są najważniejsze przepisy prawne dotyczące reklamy w biznesie?

                W obowiązujących w Polsce aktach prawnych nie istnieje jeden konkretny dokument, który szczegółowo określałby informacje dotyczące reklamy w biznesie. Przedsiębiorca musi, więc posiadać odpowiednią wiedzę z zakresu różnych aktów prawnych. Kwestie dotyczące reklamy uregulowane są między innymi w ustawie: o ochronie praw konkurencji i konsumenta, o radiofonii i telewizji, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o ochronie krajobrazu oraz w prawie prasowym. Zagadnienia odnoszące się do reklamy znajdują się również w rozporządzeniach unijnych. Warto pamiętać, że w dzisiejszych czasach ważne jest nie tylko ustawodawstwo krajowe, ale i wspólnotowe, ponieważ wiele firm dociera ze swoimi produktami poza polski rynek. Aby zatem przedsiębiorca mógł dowiedzieć się, które formy reklamy są akceptowalne z prawnego punktu widzenia najlepiej, aby najpierw poznał te, które są zabronione.

Prawo reklamy w biznesie