Rośnie skala turystyki w Krakowie
Kraków Nadia Szczęsna - 28-12-2019

Rośnie skala turystyki w Krakowie

Jak podają dane Małopolskiej Organizacji Turystycznej w 2018 roku 13,5 miliona turystów odwiedziło Kraków. Liczba ta uległa zwiększeniu w porównaniu z wcześniejszym rokiem o 600 tysięcy turystów. Turyści pozostawili w królewskim mieście 6 450 000 000 złotych.

Sukces sektora turystycznego

Pan Andrzej Kulig, zastępca prezydent miasta do spraw polityki społecznej i komunalnej wspomina o organizowanym Forum Turystyki, którego celem jest podsumowanie roku turystycznego, który był bardzo owocny dla Krakowa. Dzięki danym można jasno określić, iż nastąpił rozwój branży turystycznej, który jest zawdzięczany przedstawicielom sektora turystycznego. Na rozwój miały wpływ wzajemnie uzupełniające się działania oraz skutki doskonałej współpracy. Zastępca prezydenta dostrzega także problemy wynikające z napływu turystów, jednak jednoznacznie określa, że są one do rozwiązania w przyjazny sposób dla wszystkich, mieszkańców i turystów. Dane zostały zebrane z wyników badań uzyskanych od stycznia do października 2018 i zostały zaprezentowane 13 grudnia 2018 roku na XXXII Forum Turystyki, który był podsumowaniem roku turystycznego w Krakowie w 2018 roku.

Rośnie skala turystyki w Krakowie

Goście zagraniczni i krajowi

W 2018 roku Kraków odwiedziło 10 milionów 400 tysięcy turystów pochodzących z zagranicy oraz 3 miliony 100 tysięcy osób z Polski. W minionym roku zaobserwowano wzrost liczby turystów jednodniowych – z Polski było to 3 mln 600 tys., a z zagranicy 250 tysięcy. Grupą turystów zagranicznych, którzy stanowili największą grupę wśród tych turystów byli Anglicy (15,7%). Częstymi gośćmi byli także Niemcy (12,2%), Włochy (9,8%), Francja (9,6%) i Hiszpania (8,2%). Głównymi powodami odwiedzenia Krakowa było: zwiedzanie zabytków, wypoczynek, tranzyt, sprawy biznesowe, wizyty u znajomych, rozrywka, cele religijne i edukacyjne. Turyści krajowi najczęściej przyjeżdżają do Krakowa samochodem, rzadziej pociągiem czy autobusami. Turyści zagraniczni najczęściej korzystają z samolotów, nieco mniej z samochodów, pociągów i autobusów.