Karta podatkowa - co warto o niej wiedzieć?
Biznes Robert Rudnicki - 15-02-2021

Karta podatkowa - co warto o niej wiedzieć?

W polskim systemie podatkowym istnieją różne formy opodatkowania działalności gospodarczej. Jedną z najprostszych jest karta podatkowa. Co warto o niej wiedzieć?

Karto podatkowa – dla kogo przeznaczone jest tego typu rozwiązanie?

W przypadku karty podatkowej od przedsiębiorców niewymagane jest prowadzenie ksiąg, nie muszą oni również składać zeznań podatkowych czy też wpłacać zaliczki na podatek dochodowy. Jest, więc to uproszczona forma opodatkowania. Kto zatem może z niej skorzystać? Karta podatkowa to bardzo dobre rozwiązanie dla małych firm, które zatrudniają niewielu pracowników. Jest także atrakcyjnym sposobem opodatkowania dla osób, które ze swojej działalności finansowej uzyskują wysokie zarobki, ponieważ w tej formie opodatkowania kwota podatku nie jest zależna od osiągniętego przez firmę dochodu. Zryczałtowany podatek dochodowy w tej formie mogą płacić osoby fizyczne, które prowadzą własna działalność gospodarczą czy też spółki cywilne osób fizycznych świadczące działalność usługową, które ponadto posiadają niewielką liczbę zleceniobiorców i pracowników. Szczegółowy zakres przedsiębiorców, którzy mogą korzystać z karty podatkowej określony jest w art. 23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Karta podatkowa - co warto o niej wiedzieć?

Kiedy działalność podatnika może być opodatkowana w formie karty podatkowej?

Należy zaznaczyć, że działalność podatnika może być opodatkowana w formie karty podatkowej tylko wówczas, gdy prowadzi on firmę na terytorium kraju i nie wytwarza wyrobów, które opodatkowane są podatkiem akcyzowym. Taki przedsiębiorca nie może korzystać także z usług osób, których to nie zatrudnia w swojej firmie na umowę o pracę. Ponadto należy dodać, że w przypadku spółek cywilnych z karty podatkowej nie mogą korzystać te spółki, które np. prowadzą działalność polegającą na opiece domowej nad osobami chorymi i dziećmi, czy też działalność polegającą na udzielaniu lekcji na godziny. Aby rozpocząć opodatkowanie w formie karty podatkowej należy uzyskać pozytywną decyzje wydaną na swój wniosek przez urząd skarbowy.