Tłumaczenia przysięgłe – kiedy zwykłe tłumaczenie pisemne nie wystarczy
Biznes Jakub Drath - 01-12-2019

Tłumaczenia przysięgłe – kiedy zwykłe tłumaczenie pisemne nie wystarczy

Każdego dnia w Polsce tłumaczy się tysiące pism z języków obcych na polski i odwrotnie. Ta stale rosnąca liczba dokumentów to przede wszystkim korespondencja firmowa, przekład literatury, umowy między firmami, instrukcje obsługi czy ulotki i broszury. Tłumaczenia takich dokumentów może podjąć się osoba, która zna źródłowy język obcy w stopniu zaawansowanym. Jednak nie wszystkie dokumenty może przetłumaczyć osoba posiadająca wyłącznie kierunkowe wykształcenie. Kto wykonuje tłumaczenia przysięgłe i kiedy należy zlecić je odpowiedniej osobie?

Tłumaczenia pisemne uwierzytelnione

Tłumacz przysięgły to termin stosowany w potocznej mowie. Poprawnie mówi się, że osoby zajmujące się przekładem dokonują tłumaczeń uwierzytelnionych (poświadczonych). Aby móc nazwać siebie tłumaczem przysięgłym, należy zdać egzamin państwowy i uzyskać uprawnienia nadane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Po pomyślnym zaliczeniu egzaminu tłumacz otrzymuje pieczęć z Mennicy Państwowej, na której widnieją dane osobowe oraz para językowa, w której tłumaczeniach specjalizuje się tłumacz.

Dokumenty podlegające tłumaczeniom poświadczonym

Jak wspomniano powyżej, nie wszystkie tłumaczenia pisemne mogą być dokonane przez zwykłego tłumacza. Istnieje obszerna lista pism, które wymagają pieczęci tłumacza przysięgłego wraz z własnoręcznym podpisem. Pieczęć potwierdza wówczas autentyczność pisma, zatem do takich dokumentów należą wszelkie pisma posiadające moc prawną. Spośród wielu, do najczęściej tłumaczonych należą: akt urodzenia, akt zawarcia związku małżeńskiego, akt notarialny, zaświadczenia lekarskie, zaświadczenia o niekaralności, karta pojazdu oraz dowód rejestracyjny (w przypadku aut sprowadzanych zza granicy), a także wszelkie dyplomy ukończenia szkół, uczelni, świadectwa ukończenia kursów oraz certyfikaty. Takie dokumenty jak: decyzje wyroków sądowych, odpisy z rejestru przedsiębiorców, zaświadczenia z ZUS i urzędu skarbowego czy wypis z rejestru handlowego, również musi przełożyć tłumacz przysięgły. Do obszernej listy dokumentów należy zaliczyć także dokumentację z banku, ubezpieczenia oraz dokumenty medyczne.

Tłumaczenia przysięgłe – kiedy zwykłe tłumaczenie pisemne nie wystarczy

Profil tłumacza przysięgłego

Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego, zatem prawnie odpowiada za tłumaczone przez siebie dokumenty. Jeśli klient poniesie straty w wyniku błędnie wykonanego tłumaczenia, ma on pełne prawo żądać odszkodowania od tłumacza na drodze sądowej. Osoba zajmująca się przekładem oficjalnych dokumentów państwowych, poza uzyskanym tytułem tłumacza przysięgłego, powinna posiadać zaświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa skarbowe i posiadać pełną zdolność prawną.

Tłumaczenia ustne

Tłumacz przysięgły jest również uprawniony do wykonywania tłumaczeń ustnych. Jego obecność jest niezbędna w chwili, kiedy przy oficjalnych dokumentach urzędowych pojawiają się obcokrajowcy. Do takich sytuacji należy m. in. zawarcie związku małżeńskiego z obcokrajowcem, rozprawy sądowe z udziałem osób innej narodowości niż polska czy odczyt aktu notarialnego, w której udział bierze obcokrajowiec.