Indywidualizacja nauczania - na czym może polegać?
Nauka i Edukacja Robert Rudnicki - 28-12-2020

Indywidualizacja nauczania - na czym może polegać?

Nie jest tajemnicą, że niejednokrotnie w szkołach wymagana jest indywidualizacja nauczania. Wynika to z zauważalnych różnic między poszczególnymi uczniami. Nie są to odosobnione przypadki, lecz regularnie pojawiają się takie. Mogą one wynikać z różnych czynników, lecz najczęściej spotyka się te związane z tempem przyswajania wiedzy, posiadanych zdolności, czy zainteresowań. W żadnym wypadku nie powinno się kierować pretensji do takiego ucznia, ani dawać wyraz niezadowolenia z tego faktu.

Indywidualizacja nauczania - na czym może polegać?

Indywidualna nauka na lekcjach wychowania fizycznego

Często konieczność indywidualizacji nauczania występuje na lekcjach wychowania fizycznego. Nie każde dziecko ma takie same sprawności, umiejętności poruszania się i odczuwania bodźców. Czasami przyczyną są pewne cechy osobowości, być może wyższy poziom wstydliwości. Tak naprawdę od postawy nauczyciela zależy, czy dziecko będzie mimo wszystko czuło się w takiej sytuacji komfortowo. Dyskrecja pedagoga jest tutaj na wagę złota, pozostałe dzieci nie zwrócą wówczas uwagi na różnice. Indywidualizacja na zajęciach ruchowych może polegać na zmienionych kryteriach oceniania lub wykonywaniu lżejszych ćwiczeń. W tym celu warto sporządzić plan zajęć na dłuższy okres czasu, a podział ich na wstępne, główne i końcowe skutecznie zatrze wszelkie różnice.

Indywidualny tok nauczania – jak może wyglądać?

Indywidualizację prowadzonych zajęć lekcyjnych można wdrożyć również na innych przedmiotach. Tutaj zasady są nieco podobne, uczeń z ewentualnymi trudnościami ma odpowiednio przystosowany tok nauczania. Pedagog poświęca wówczas uczniowi nieco więcej czasu, lecz musi robić to dyskretnie. Ponadto istotne jest kierowanie się odpowiednimi zaleceniami pochodzącymi bezpośrednio z Kuratorium Oświaty. Wszystkie informacje o specjalnych potrzebach niektórych uczniów są brane pod uwagę. To pod ich oczekiwania ustanawiane są wszelkie zasady nauczania dzieci w każdym wieku. Czasami dedykowane są dodatkowe zajęcia, których zadaniem jest pomoc w zrozumieniu każdego omawianego tematu.