Idea Wojowników Maryi
Nauka i Edukacja Robert Rudnicki - 13-01-2020

Idea Wojowników Maryi

Wojownicy Maryi tworzą zgromadzenie utworzone przez Księdza Dominika Chmielewskiego SDB podczas organizowanych cyklicznie spotkań. W jego skład wchodzą mężczyźni w różnym stanie cywilnym, zarówno kawalerowie, jak i Panowie, którzy założyli już swoje rodziny. Aby zostać Wojownikiem Maryi niezbędne jest przejście formacji, co jest możliwe w trakcie trwania spotkań cyklicznych. Pasowanie na Wojowników odbywa się oczywiście po zweryfikowaniu, ceremonia Pasowania Mieczy ma miejsce raz w roku.

Idea Wojowników Maryi

Kilka słów o spotkaniach

Podkreślić należy, że wszelkie spotkania mają charakter otwarty, Wojownicy Maryi spotykają się średnio w odstępie miesiąca, czasami dwóch – uczestnicy wywodzą się ze zróżnicowanych środowisk. Podczas spotkań ogólnopolskich Wojownicy Maryi uczestniczą w Mszy Świętej, wspólnie odmawiają modlitwy różańcowe, przeprowadzają konferencje, przedstawiają świadectwa potwierdzające ingerencję Boga w ludzkie życie. Organizowane są również spotkania regionalne, w których również uczestniczą mężczyźni w tym samym przedziale wiekowym, czyli 18-50 lat. Wojownicy Maryi bardzo poważnie traktują wszystkie spotkania, poza wspólną modlitwą i przemyśleniami na temat wiary znajdują czas na integrację. Spotkania, które odbywają się regularnie pozwalają mężczyznom być lepszymi mężami, ojcami i przede wszystkim chrześcijanami oraz ludźmi. Założyciel wspólnoty Wojowników Maryi jest całkowicie oddany opiece Matki Bożej, swoją wiarę uwidacznia w wielu kazaniach rekolekcyjnych głoszonych w różnych miejscach naszego kraju.

W jaki sposób Wojownicy Maryi okazują swoją pobożność?

Wojownicy Maryi bez reszty oddają się w opiekę Matce Jezusa Chrystusa, ich wiara jest na tyle silna, że o różnych porach dnia i nocy modlą się o zdrowie i bezpieczeństwo dla swoich bliskich – żon i dzieci. Wiele kobiet przedstawia świadectwa swoich mężów i synów, którzy dzięki przynależności do zgromadzenia Wojowników Maryi zmienili się na lepsze, przeszli ogromną metamorfozę. Są to świadectwa, które w największym stopniu oddają zmiany, jakie zachodzą w życiu mężczyzn w różnym wieku i o różnym statusie społecznych oraz rodzinnym. Aby całkowicie zaufać Maryi niezbędna jest ogromna wiara w Jej dobro oraz miłosierdzie, które okazuje każdemu człowiekowi starającemu się wyjść na prostą. Uczestnicząc w formacjach przez co najmniej rok, możliwe staje się złożenie przyrzeczenia, przez które zobowiązuje się całkowite oddanie swojej codzienności Matce Bożej i zaufać Jej w kwestii opieki nad całą rodziną. Składanie przyrzeczenia odbywa się w uroczysty sposób, każdy z Panów składa samodzielnie zamówienie na miecz, który ma być wykorzystany do pasowania na Wojownika Maryi. Symbolika przywołuje na myśl pasowania na rycerza, jest to oczywiste nawiązanie, które dodatkowo mobilizuje do podjęcia duchowej walki z czającym się złem w różnych postaciach. Wielu spośród Wojowników Maryi decyduje się na grawerunek na mieczu, często jest to jakieś symboliczne hasło lub ważne przesłanie. Ma ono zagrzewać do walki z pokusami w postaci używek lub stosowania przemocy – najważniejszymi wartościami mają być Bóg i rodzina.