Wzór przemysłowy – czym jest i jak go chronić?
Biznes Nadia Szczęsna - 21-07-2021

Wzór przemysłowy – czym jest i jak go chronić?

Wzornictwo przemysłowe w Polsce ma długie i bogate tradycje. W tym kontekście często mówi się o ochronie wzorów przemysłowych stanowiącej jedną z najpopularniejszych w Polsce form ochrony własności intelektualnej.

Wzór przemysłowy – co to takiego?

Wzór przemysłowy jest przedmiotem prawa własności przemysłowej. To efekt twórczej działalności wzornictwa przemysłowego. W rozumieniu ustawy Prawo własności przemysłowej wzór przemysłowy to „nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych”.

Ochrona wzoru przemysłowego – czego nie obejmuje?

Organem udzielającym praw do wzorów przemysłowych jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Maksymalny okres ochrony wzorów przemysłowych w Polsce wynosi 25 lat. Podmiot rejestrujący wzór patentowy otrzymuje specjalny dokument w postaci Świadectwa Rejestracji na Prawo z Rejestracji wzoru przemysłowego. Decydując się na zgłoszenie wzoru przemysłowego do Urzędu Patentowego, trzeba pamiętać o tym, że ochronie nie podlegają te cechy wytworu, które:

- wynikają jedynie z jego technicznej funkcji,

- muszą być odtworzone w dokładnej formie i wymiarach w celu umożliwienia mechanicznego połączenia go lub współdziałania z innym wytworem.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie https://romejko-ip.pl/ poprzez specjalny formularz kontaktowy. Przy tej okazji wypada przypomnieć, że rejestracja wzoru przemysłowego nie wchodzi w rachubę, jeżeli wykorzystywanie go miałoby kolidować z dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym.

Wzór przemysłowy – czym jest i jak go chronić?

Jak zgłosić wzór przemysłowy do Urzędu Patentowego?

W celu objęcia wzoru przemysłowego prawną ochroną należy zgłosić go do Urzędu patentowanego. Takie zgłoszenie musi zawierać:

- podanie, w którym znajduje się minimum jedno oznaczenie zgłaszającego,

- określenie przedmiotu zgłoszenia,

- wniosek o udzielenie prawa z rejestracji,

- ilustrację przedstawiającą wzór przemysłowy – czyli w szczególności rysunek, fotografię albo próbki materiału włókienniczego.

Zadaniem Urzędu Patentowego jest wnikliwa ocena zgłoszenia. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego zostanie udzielone, jeżeli zgłoszenie spełnia określone wymogi, a wnioskodawca opłacił pierwszy okres ochrony w wyznaczonym terminie. Objęty ochroną wzór zostaje wpisany do rejestru wzorów przemysłowych. Przyznanie wnioskodawcy prawa z rejestracji wzoru przemysłowego jest potwierdzone świadectwem rejestracji. Prawo przewiduje sytuacje, kiedy uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego nie może zakazać osobie trzeciej korzystania ze wzoru przemysłowego. Dzieje się tak m.in. w przypadku używania danego wzoru wyłącznie do użytku prywatnego lub niemającego związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.