Czym jest uczenie maszynowe i dlaczego warto korzystać z niego w biznesie?
Biznes Rafał Chodnik - 31-10-2019

Czym jest uczenie maszynowe i dlaczego warto korzystać z niego w biznesie?

Maszyny odgrywają coraz ważniejszą rolę we współczesnym świecie. Są coraz bardziej skomplikowane oraz rozbudowane, a ich umiejętności coraz bardziej przypominają te właściwe człowiekowi. Bardzo istotną rolę w rozwoju technologicznym maszyn odgrywa uczenie maszynowe. Na czym polega Machine Learning i jak można je wykorzystać we współczesnym biznesie?

Uczenie maszynowe w teorii i praktyce

Uczenie maszynowe to technologiczne zapamiętywanie określonych wzorców i zachowań przez maszyny, do którego dochodzi w pewnych określonych, powtarzalnych sytuacjach. Uczenie maszynowe jest dziedziną wchodzącą w poczet nauk związanych ze sztuczną inteligencją (SI) i wykorzystuje także wiedzę z zakresu informatyki, robotyki oraz statystyki.

Technologia uczenia maszynowego korzysta z zaawansowanych algorytmów do „uczenia się” z zasobów Big Data. Im są one większe, tym więcej maszyny mogą się nauczyć. Machine Learning jest skomplikowanym procesem, który musi być stale udoskonalany i modyfikowany, aby możliwe było osiągnięcie jak najlepszych rezultatów. Uczenie maszynowe w przeciwieństwie do SI działa na podstawie gotowych danych i wyników badań nie mając natomiast zdolności do tworzenia nowych, niezależnych wytworów.

Machine Learning spotykamy w wielu sytuacjach życia codziennego. Jego głównym celem jest bowiem ułatwienie człowiekowi życia i funkcjonowania. Uczenie maszynowe jest wykorzystywane np. podczas korzystania z nawigacji samochodowej, asystentów głosowych w smartfonach oraz komputera. Specjalne algorytmy posiadają zdolność „uczenia się” zachowań i zwyczajów użytkownika i dzięki temu oferowania mu bardziej precyzyjnych i spersonalizowanych rozwiązań.

Czym jest uczenie maszynowe i dlaczego warto korzystać z niego w biznesie?

Jak uczenie maszynowe jest wykorzystywane we współczesnym biznesie?

Uczenie maszynowe posiada bardzo szerokie zastosowanie i z powodzeniem korzysta z niego także świat biznesu, dla którego Machine Learning niesie wiele istotnych korzyści. Według badań ok. 15% przedsiębiorstw aktywnie korzysta obecnie z uczenia maszynowego. Tematyką tą warto zainteresować się jak najwcześniej, gdyż Machine Learning pozwala na znaczące zwiększenie przewagi konkurencyjnej używających go firm.

Prawidłowo wdrożone w funkcjonowanie firm uczenie maszynowe jest w stanie znacznie usprawnić ich pracę oraz pozytywnie wpływać na rozwój przedsiębiorstw. Dzięki niemu możliwe jest lepsze zrozumienie i przeanalizowanie potrzeb klientów oraz podjęcie próby zrozumienia ich wyborów, co nie zawsze jest możliwe do zrealizowania przez człowieka. Dzięki Machine Learning możliwe staje się także ulepszenie oferowanych produktów i usług oraz ich bardziej precyzyjne dostosowanie do wymagań klientów.

Prawidłowo wykorzystywane uczenie maszynowe pozwala także rozwiązywać problemy w firmie, przewidywać nowe trendy oraz tendencje w branży i dzięki temu podejmować lepsze i bardziej trafne decyzje. Uczenie maszynowe jest także wykorzystywane w działaniach marketingowych pozwalając na lepsze planowanie działań promocyjnych, wybór odpowiednich kanałów reklamowych oraz precyzyjne określenie profilu grupy docelowej. Dzięki temu opracowywanie skutecznej strategii reklamowej staje się łatwiejsze i szybsze, a jej przekaz lepiej dostosowany do potrzeb i oczekiwań odbiorców.