Dotacje unijne - komu mogą zostać przyznane?
Biznes Nadia Szczęsna - 27-07-2020

Dotacje unijne - komu mogą zostać przyznane?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to niewątpliwie duża odpowiedzialność, ale i szansa na rozwój. Istnieją branże, w których niezbędne jest skorzystanie z pomocy finansowej. Jedną z nich i najczęściej wybieraną jest dotacja na rozpoczęcie działalności z Unii Europejskiej. W ten sposób możliwe jest zachęcenie ludzi do zakładania firm, zwłaszcza tych młodych, którzy poszukują właściwej dla siebie drogi. Jest to rodzaj bezzwrotnej pożyczki, lecz konieczne jest spełnienie kilku warunków.

Dotacje unijne - komu mogą zostać przyznane?

Fundusze Europejskie – czym są i jakie jest ich przeznaczenie?

Unia Europejska dąży do zniwelowania różnic między państwami w zakresie na przykład rozwoju gospodarczego. Organizacji zależy również na tym, by cały czas spadał współczynnik bezrobocia. Dlatego realizuje się wiele przedsięwzięć mających to na celu. Wśród nich wyróżnia się płatne staże i praktyki, gotowe plany działania przynoszącego wymierne efekty. Prowadzi się także specjalistyczne kursy i udziela dofinansowań na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dla wielu osób jest to szansa na nowe perspektywy i zbudowanie czegoś ważnego od podstaw. To właśnie bezzwrotne dotacje na założenie działalności cieszą się największą popularnością.

Kto może otrzymać unijne dofinansowanie?

Wsparcie bez konieczności zwrotu mogą otrzymać osoby do 30. roku życia, które nie uczą się i nie pracują. Po dokładnym przeanalizowaniu sytuacji każdego wnioskującego wdrażany jest plan działania. Jeżeli osoby rozpatrujące wniosek widzą podstawy ubiegania się o pomoc, zostaje ona udzielona. Oczywiście nie oznacza to, że osoby, które skończyły 30 lat pozostają na straconej pozycji. Muszą oni spełnić dodatkowe warunki, które różnią się od siebie w zależności od regionu, który zamieszkują. Wszystkie informacje dotyczące puli na dany rok, czasu na składanie wniosków oraz prognozowaną wysokość wsparcia można uzyskać w każdym Powiatowym lub Wojewódzkim Urzędzie Pracy. By rozpocząć starania o uzyskanie dotacji, konieczne jest sporządzenie dokładnego biznesplanu.