Sieć sensorów do wykrywania smogu Airly

Posted on
Zwykle wykrywamy poziom zanieczyszczenia powietrza przy użyciu stacji pomiarowych, takich jak te należące do Inspektoratu Ochrony Środowiska. Stacje są bardzo dokładne, ale jest ich stosunkowo niewiele, więc dają nam uśredniony lub lokalny obraz problemu. Poza tym ich koszt stawiania stacji jest dosyć duży, co sprawia, że rzadko ich przybywa.

 

airly_smallAirly jest krakowskim start upem, który opracował technologię taniego i wydajnego sensora wykrywającego pyły w powietrzu. Sieć takich sensorów w mieście pozwoli diagnozować poziom zanieczyszczenia i z dokładnością do ulicy określić źródło zanieczyszczeń, oraz podjąć odpowiednie środki zaradcze.

 

Krakowski zespół

michał kiełtyka
Michał Kiełtyka product development

Michał Misiek environmental physics
Michał Misiek
environmental physics

Wiktor Warchałowski management
Wiktor Warchałowski
management

Aleksander Konior software development
Aleksander Konior
software development

 

Korzyści dla władz lokalnych

Inteligentne miasto reaguje na zmiany warunków w sposób inteligentny, tak jakby było żywym organizmem. W wypadku sieci sensorów, nowoczesna technologia wspiera proces decyzyjny władz miasta. Władze mają wtedy narzędzia do podejmowania najlepszych decyzji pod względem realizowania potrzeb mieszkańców, wydajności działania i kosztów operacyjnych.

 

Przykłady

Jeżeli jedna konkretna dzielnica produkuje dużo pyłów „niskiej emisji” czyli z domowych pieców na paliwo stałe Władze miasta mogą przeprowadzić szybki, skupiony projekt wymiany pieców w tej dzielnicy, bo będzie to miało duży wpływ na powietrze w całym mieście

Jeżeli ruch samochodowy na danym obszarze generuje większość zanieczyszczeń, które rozprzestrzeniają się na okolicę Władze mogą opracować strategię ograniczenia ruchu lub przekierowania go na inne obszary, bo będzie to miało duży wpływ na miasto

Jeżeli konkretny zakład produkcyjny produkuje dużo zanieczyszczeń, które wpływają na jakość powietrza w okolicy Władze mogą wypracować porozumienie z tym konkretnym zakładem, które będzie miało duży wpływ na całość jakości powietrza

Jeżeli zanieczyszczenia wpływają spoza miasta Władze wiedzą, że należy podjąć działania w skali regionu

Jeżeli trwale obniża się poziom zanieczyszczeń na danym obszarze Władze wiedzą, które działania przyniosły pożądany skutek i mogą stosować je w innych obszarach lub na większą skalę

 

Wiedza z sieci sensorów pozwoli władzom nie tylko reagować na odpowiednim poziomie, ale także mierzyć skuteczność działań. Każdy projekt może zacząć się od oceny skuteczności i skończyć się weryfikacją tej skuteczności.

 

O technologii

Artboard 1@2x-100

W porównaniu ze stacją pomiarową, która pełni bardzo wiele funkcji, sensor Airly skupia się na wykrywaniu pyłów PM1, PM2,5 i PM10. Dlatego koszt wykonania jednego sensora to kilkaset złotych, podczas gdy koszt stacji pomiarowej to koszt rzędu kilkuset tysięcy złotych.

Sensor jest bardzo dokładny i jego wyniki praktycznie pokrywają się z wynikami stacji pomiarowej. Odchylenie wyniku jest rzędu 2 mikrogramów na metr sześcienny, co jest w granicach błędu statystycznego.

Artboard 2@2x-100

Jeżeli zamontujemy w mieście takim jak Kraków około 300 sensorów, uzyskamy odpowiednią ziarnistość pomiaru, aby zbierać dane z dokładnością do ulicy. W wypadku stacji pomiarowej, mamy tylko bardzo ogólny obraz (tylko 6 stacji w Krakowie) i nawet modele dyspersyjne nie pozwolą nam osiągnąć takiego poziomu szczegółowości. Koszt takiego systemu będzie wciąż niższy niż postawienia jednej stacji pomiarowej, natomiast korzyści będą dużo większe.

Żeby jeszcze lepiej zarządzać kosztami, można zamontować sensory na ograniczonym obszarze, na przykład w jednej dzielnicy, i przeprowadzić działania tam, a potem przenieść je do innego obszaru.

iArtboard 2@2x-100

Inteligencja sieci sensorów opiera się na zastosowaniu modeli dyspersyjnych i sieci neuronowych, które działając razem dostarczają ogromne ilości danych środowiskowych.

 

Informacja dla mieszkańców

Dane z sieci sensorów mogą służyć mieszkańcom w codziennym funkcjonowaniu i mówić im, na przykład, że powietrze w danym parku nie nadaje się dzisiaj na jogging, albo przeciwnie, że stan powietrza w dzielnicy się poprawił. Ma to duże znaczenie szczególnie dla osób starszych, chorych, dzieci, oraz kobiet w ciąży.

Wybierając nowe miejsce zamieszkania, mieszkańcy mogą też ocenić jakość powietrza w okolicy w ostatnim czasie i zdecydować czy dana dzielnica im odpowiada.

iArtboard 1@2x-100

Podsumowanie

Siec sensorów Airly jest pomocna przy podejmowaniu decyzji na poziomie lokalnym, bo pozwala nam zadziałać konkretnie na tym obszarze, na którym przyniesie to najlepszy efekt. Daje to zwiększoną efektywność względem kosztu.

 

Kontakt

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z Innovators’ Bridge lub bezpośrednio z Airly: http://airly.pl/

 

Tekst

3di

 

 

 

http://3di.com.pl/

Skład i ilustracja

lArtboard 1@2x-100

 

 

 

http://twolines.pl/