Mobilny Kraków – Przyszłość inteligentnych podróży w mieście

Posted on

Idea Smart Mobility w Krakowie opiera się na jak najlepszym wykorzystaniu i rozwijaniu dotychczasowej infrastruktury. Istniejące przystanki, torowiska, stacje i węzły komunikacyjne, zarządzane przez wykwalifikowany zespół z nowoczesnego centrum sterowania stanowią idealną bazę pod rozwój zaawansowanej sieci połączeń w obrębie aglomeracji krakowskiej.

 

Cele Smart Mobility

 1. Optymalizacja transportu
 2. Wizja 0 wobec pieszych i rowerzystów
 3. Wypełnienie zobowiązań Karty Brukselskiej
 4. Najlepszy system transportu zbiorowego w Polsce
 5. Integracja taryfowo-biletowa

 

1.      Optymalizacja transportu

Przemieszczanie się w obrębie miasta odbywa się na wiele różnych sposobów. Codzienne decyzje każdego mieszkańca o tym, jaki środek transportu wybrać, mają ogromny wpływ na ogólną sprawność poruszania się po mieście. Ułatwienie mieszkańcom podejmowania dobrych decyzji komunikacyjnych pozwala na znaczne usprawnienie ruchu.

Obraz1

2.      Wizja 0 wobec pieszych i rowerzystów

„Wizja 0 wobec pieszych i rowerzystów” zakłada sprowadzenie liczby śmiertelnych wypadków z ich udziałem do zera. Realizacja wizji ma znacznie zwiększyć poczucie bezpieczeństwa i w ten sposób zachęcić mieszkańców do jeżdżenia na rowerze i chodzenia. Jest to szczególnie ważne ze względu na najmłodszych uczestników ruchu – wielu rodziców wozi dzieci samochodem do niedaleko położonych szkół ze względów bezpieczeństwa. Stworzenie przyjaznych warunków do bezpiecznego poruszania się pieszo ma szansę przyczynić się do poprawienia stanu zdrowia mieszkańców, a także do zmniejszenia ruchu samochodowego w godzinach szczytu.

Wizja 0 jest realizowana poprzez:

 • Uspokojenie ruchu tam gdzie to możliwe
 • Ograniczenie maksymalnej dopuszczalnej prędkości w okolicach centrum, szkół i w punktach, gdzie ruch pieszych i rowerzystów jest szczególnie natężony
 • Edukacja na temat zasad ruchu drogowego
 • Promowanie kultury poruszania się po mieście
 • Unikanie nietypowej organizacji ruchu

 

3.      Wypełnienie zobowiązań Karty Brukselskiej

W 2009 roku władze Krakowa podpisały Kartę Brukselską, deklarację promowania ruchu rowerowego w mieście. Wypełnienie jej założeń oznacza usprawnienie transportu rowerowego na terenie całego miasta. To ma sprawić, że rower stanie się atrakcyjnym środkiem do przemieszczania się w mieście na krótkich odcinkach. Ostateczny termin realizacji przypada na 2020 rok.

Założenia te obejmują m.in.:

 • Zwiększenie udziału komunikacji rowerowej w ruchu miejskim z 4,5% (czerwiec 2015) do 15%
 • Zmniejszenie ryzyka wypadków rowerowych o 50%
 • System parkingów rowerowych
 • Skuteczne zapobieganie kradzieżom rowerów
 • Promowanie wykorzystania rowerów w podróży do szkoły, na uczelnię lub do pracy
 • Szeroko zakrojoną współpracę między instytucjami publicznymi, firmami i środowiskami rowerowymi

 

4.      Najlepszy system transportu zbiorowego w Polsce

Dobrze zorganizowany system transportu zbiorowego to podstawa rozwoju mobilności w mieście. Aby mieszkańcy mogli świadomie wybierać optymalne sposoby przemieszczania się, trzeba zapewnić im dostęp do rozwiązań, które będą konkurować z komfortem posiadania własnego samochodu. Gęsta sieć połączeń, integracja między różnymi środkami transportu publicznego, niskie koszty podróżowania i komfortowe warunki w pojazdach są ważnymi czynnikami przy codziennych decyzjach o podróżowaniu w mieście. Przemieszczanie się po metropolii wiąże się z innymi wyzwaniami, niż podróż po mniejszym mieście, a dzielnice akademickie mają inne potrzeby transportowe niż dzielnice przemysłowe.

Autobusy i tramwaje

Rozwój w tym przypadku oparty jest na obserwacji potrzeb różnych grup i usprawnianiu istniejących rozwiązań. Niektóre z udogodnień:

 • Uchwyty do przewozu rowerów
 • Miejsca na wózki i bagaże
 • Sprawny system informacji pasażerskiej
 • Możliwość naładowania telefonu w trakcie podróży
 • Niskopodłogowe, niskoemisyjne pojazdy

Szybka kolej aglomeracyjna

Mocnym punktem komunikacji na terenie aglomeracji krakowskiej ma być szybka kolej aglomeracyjna. Dużą zaletą kolei aglomeracyjnej jest to, że nie obowiązują jej ograniczenia, które dotyczą szybkiego tramwaju miejskiego i reszty komunikacji publicznej. Dzięki temu mieszkańcy Krakowa i miejscowości należących do aglomeracji mogą szybko pokonywać duże odległości w obrębie miasta. Szybka kolej ma zmniejszyć korki w mieście i znacząco skrócić czas podróży miedzy odległymi punktami. Połączenie SKA z Małopolską Kartą Aglomeracyjną jest jednym z kroków w stronę spójnego systemu transportu publicznego i integracji taryfowo-biletowej.

Car-sharing

Car-sharing to nowy sposób na transport publiczny. Jest połączeniem wszystkich zalet posiadania samochodu bez obciążenia związanego z kupnem i utrzymywaniem własnego pojazdu. Polega na udostępnieniu mieszkańcom sieci punktów, w których mogą o dowolnej porze wypożyczyć samochód. Pojazdy można wypożyczyć, w zależności od potrzeb, na kilka dni, godzin, a nawet kilkadziesiąt minut, a do punktów łatwo dotrzeć za pomocą innych środków komunikacji publicznej. Takie rozwiązanie jest optymalne, gdy nie istnieje potrzeba korzystania z samochodu codziennie – wypożyczenie pojazdu na większe zakupy, przeprowadzkę lub wypad za miasto kosztuje dużo mniej, niż kupno, ubezpieczenie i serwisowanie własnego pojazdu. Szacuje się, że jeden samochód działający w modelu car-sharingu może zastąpić do 15 samochodów prywatnych. Z tego powodu car-sharing ma szereg zalet: stanowi oszczędność, a z powodu ograniczonej liczby samochodów, które mogą być wykorzystywane w danym momencie, zmniejszony zostaje ruch samochodowy w mieście. Dzięki temu parkingi mogą zajmować mniej przestrzeni a emisja spalin jest niższa. Możliwe jest również udostępnienie do publicznego użytkowania samochodów elektrycznych, co jeszcze bardziej minimalizuje emisję spalin. Właściciele prywatnych samochodów mogą brać udział w car-sharingu, wynajmując je w czasie, gdy nie są używane, co niesie ze sobą dalsze możliwości obcinania kosztów i zmniejszania tłoku na drogach.

Carpooling

Mimo, że nie zalicza się do transportu publicznego, carpooling jest przykładem inteligentnego rozwiązania w zakresie mobilności. Osoba mająca własny samochód, która wybiera się w podróż może zapełnić puste miejsca w samochodzie, zabierając innych podróżnych w zamian za udział w kosztach przejazdu.  Istnieją specjalne portale i grupy umożliwiające organizowanie takich wspólnych przejazdów. Dzięki temu możliwe jest oszczędniejsze i bardziej przyjazne środowisku jeżdżenie samochodem.

 

5.      Integracja taryfowo-biletowa

Polega na współpracy różnych przewoźników, która umożliwia stworzenie jednolitych taryf opłat za przejechanie poszczególnych dystansów. Dzięki temu podróż z przesiadkami zostaje znacznie uproszczona – wystarczy znać punkt początkowy i docelowy, po czym kupić jeden bilet. Takie rozwiązanie poprawia jakość przemieszczania się w obrębie miasta i poza jego granice i ułatwia podróże, co jest szczególnie ważne w przypadku przyjezdnych spoza miasta i kraju. Połączenie tego rozwiązania z synchronizacją rozkładów jazdy różnych przewoźników daje spójną wizję komunikacji w obrębie aglomeracji miejskiej. Jednolita taryfa oznacza również niższy koszt dla podróżnych, co jest czynnikiem zachęcającym do zrezygnowania z jazdy samochodem na rzecz podróży komunikacją publiczną.

 

Podsumowanie

Smart Mobility bazuje na istniejącej już infrastrukturze, która pozwala miastu rozwijać mobilność na wielu różnych poziomach.